Biyolojileri:
Sivrisinekler, holometabola tipi bir başkalaşıma sahiptirler, yani yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere dört dönem geçirirler.
Yumurta
• Anophelinae türleri yumurtalarını tek tek su yüzeyine bırakırlar.
• Tüm Anopheles yumurtaları kayık şeklindedir. Ortada koriyonun yanlara pörtlemesi ile oluşan süzgeç denen kabarcıklar bulunur, bu kabarcıklar hem yumurtanın hava almasını hem de yüzmesini sağlarlar.
• Culicinae yumurtaları oval yapılı, su kaybını önleyen, fakat hava geçirmeyen sert bir kabuk ile kaplıdır.
• Culicinae türleri yumurtalarını su yüzeyine veya su ile kaplanacak alanlara tek tek veya kümeler halinde bırakırlar.
• Bazen de yumurtalar sucul bitkilere yapıştırılırlar.
• Birçok sivrisinek türünün yumurtası suyun olmadığı ortamda uzun süre canlılığını koruyabilir, fakat daha çok nemli şartlar tercih edilmektedir.
Larva
Culicidae familyasına giren türler dört larva dönemi geçirirler. Larvalar suda, suyun yüzeyi ile belirli açı yapacak şekilde asılı olarak sifonları ile atmosferdeki havayı kullanırlar. Vücudun iki yanında birbirine paralel olarak vücut boyunca uzanan trakeler sekizinci segmentte bir çift stigma ile dışarıya açılırlar. Culicinae altfamilyasında bu stigmalar bir çift olarak sifonun ucunda yer alırlar. Anophelinae’de ise sifon bulunmaz. Bu özellik altfamilya düzeyinde larvaların ayrımında kolaylık sağlar. Coquilletidia cinsine bağlı türlerde ise sifon kın şeklinde olup, su bitkilerinin gövdesini delerek bitki dokusundan hava sağlamaya yararlar. Bazı türlerde larvalar suyun üzerinde yüzer durumda deriden difüzyonla oksijeni alırlar, bazı türlerde ise sifon kısa olduğu için aguatik bitkilerin çıkardığı oksijenden yararlanırlar.
Pupa
Sivrisinek pupaları sucul olup, hareketli ve aktiftir.
Pupa’da baş ve thorax birleşerek cephalothorax’ı oluşturmuştur ve trompet şeklinde bir çift hava borusu ile su yüzeyinde asılı kalırlar. Sivrisineklerde yumurtada embriyonun gelişimi, larva ve pupa dönemlerinin süreleri sıcaklığa bağlıdır.
Dişiler kan emdikten 2-3 gün sonra 50-200 yumurta bırakırlar. • Yumurtalar doğrudan doğruya su yüzeyine veya sonradan su basması olası olan alanlara bırakılırlar.
• Aedes cinsine giren türlerde yumurtalar bir yıl veya daha uzun süre diyapoz halinde kalabilirler.
• Yumurtaları diyapoza girmeyen türlerde ise yumurtalar bırakıldıktan 2-3 gün sonra açılır ve çıkan larvalar beslenmeye başlarlar.Sivrisineklerin larvaları sudaki organik maddeleri ve mikroorganizmaları filtre ederek bunlarla beslenirler.
• Besin maddeleri genelde su yüzeyi ile hava arasında hortumlanarak veya çeşitli yüzeylere yapışmış halde ise ağız parçaları ile kazınarak alınırlar.
• Culicidae larvalarında beslenme şekli besinleri;
Süzerek toplama,
Kazıyarak toplama,
Kırıp parçalayarak toplama ve Başka canlılar üzerinde avlanma olmak üzere dört şekildedir.
Besin maddeleri ise;
Organik artıklar,
Mikroorganizmalar,
Algler,
Tek hücreliler,
Ölü veya canlı omurgasızlardırSivrisinekler dört larva dönemi geçirirler. Dönemlerin gelişim süresi suyun PH’sına, tuzluluğuna, oksijen yoğunluğuna, azot ve klor miktarına, su ve atmosfer sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte toplam 10-15 gün sürer.
• Anopheles larvaları 15 0C altındaki sıcaklıklarda fazla gelişme göstermezler.
• Culex larvaları 10-35 0C sıcaklıklarda yaşarlar.
• Genel olarak Anopheles larvaları temiz ve hafif akıntılı sularda, Aedes larvaları küçük temiz ve durgun sularda bulunurken, Culex larvaları her türlü su birikintisinde ve hatta kirli atıkların yoğun olduğu sularda ürüyebilmektedirler.
• Pupa dönemi ise 2-4 gün sürer, çıkan erginler 10-15 dakika içinde uçmaya başlarlar.
• Ergin hale gelen erkekler bitkilerdeki nektarlarla, dişiler ise kan emerek beslenirler.