Küçük yapılı, kulakları bariz olarak sivri uçlu ve 12-15 mm boyunda, sırt kısmı açık veya koyu gri, karın açık gri veya kirli beyaz, vücut 70-85 mm, kuyruk 75-90 mm, arka ayak 15-18 mm boyundadır. Bu tür, ülkemizin hemen her tarafında yaygındır. Un fabrikaları, değirmenler, evler, gıda maddeleri saklanan yerler ve bazen de açık arazide bulunur. Toplu olarak yuvalarda yaşarlar. Bir yuvada birden fazla dişi ve çok sayıda yavru bulunur.Yuvalarını yumuşak maddelerle evlerin bodrum katları veya diğer gizlenebilecekleri yerlerde hazırlarlar. Gebelik süresi 21 gün olup yılda 4-8 doğum yapmakta ve her doğumda 6-12 yavru doğurmaktadırlar. Yavrular, 30-40 günde olgunlaşırlar ve çiftleşip yavru yapabilirler. Yavrular, kör, tüysüz ve pembe renktedir. Bunlar, 3 hafta anne tarafından emzirilir ve bakılırlar. Daha sonra kendi başlarına beslenip hareket edebilirler. Erginler ortalama 2-4 yıl yaşarlar