KARINCALAR (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)
Karıncalar, sosyal yaşam gösterirler. Yuvalarını toprağın altında yaparlar. Böcekler içerisinde sosyal yaşam açısından en gelişmişlerden biri olan karıncalar, son derece iyi örgütlenmiş bir düzen içinde, koloni denilen topluluklar halinde yaşarlar. Topluluk halinde yaşadıkları için, koloninin belirli bir düzen dahilinde hareket etmesi, karışıklık çıkmaması açısından çok önemlidir.

Karınca topluluklarında her birey kendi üzerine düşeni eksiksiz olarak yapmaktadır. Her birey için önemli olan kendi istekleri değil koloninin devamlılığıdır.

Karıncalar besinlerini üretip depolarken, yavrularını gözetir, kolonilerini korur ve savaşırlar. Hatta terzilik yapıp, tarımla uğraşan, hayvan yetiştiren koloniler bile vardır. Aralarında çok güçlü bir iletişim ağı bulunan bu hayvanlar, toplumsal örgütlenme ve uzmanlaşma açısından bakıldığında, hiçbir canlı ile kıyaslanamayacak üstünlüktedirler.
Karıncalar kendileri açısından en ideal olan sosyal sistemi milyonlarca sene öncesinden günümüze kadar hiçbir aksaklığa meydan vermeden sürdüre gelmişlerdir.

Karıncaların iğnelerinde bulunan zehirleri formik asit içermektedir. Bu sebeple, bazı karınca türlerinin sokmaları ağrılıdır ve alerjiye yol açabilirler. Bu sebeple dikkatli olunmalıdır.

Karıncalarla mücadelede bunların izledikleri yollara Karıncaların sevmediği bitki özleri uygulanmalıdır.Domates yaprağı özü, krizantem, Limon , özlerinin bileşiminden oluşturduğumuz karınca uzaklaştıran özel bir yöntemdir.Karıncaları öldürmüyoruz!!!!